21/12/2020

Listen Gool FM Radio

Gool FM:

Listen online to Gool FM radio station 99.0 MHz FM for free – great choice for Mogadishu, Somalia. Gool FM waa idaacaddii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee gaar u ah arrimaha isboortiga.

Information about :

Ujeeddada Idaacadda waa sidii loo haqabtiri baahida loo qabo wararka iyo dhacdooyinka Isboortiga. Sidii loo horumarin lahaa isboortiga Soomaalida. Listen to Gool FM internet radio online for free on radio.net. All radio streams and radio stations at one glance. Discover online now.

Radio contact info:

Address: KM5, Mogadishu, Banaadir, Somalia 00252

Phone: +252 61 5345211Gool FM Radio